Tìm nhanh:

0903 86 16 87

0908 23 58 19

Thư viện liên kết

Online

Đang online 773

Trong ngày 117

Trong tuần 8.084

Trong tháng 3.807

Trong năm 238.606

Tổng truy cập 3.071.849

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   
           
THƯ VIỆN                                                 

     
Số:   /TB-TV                                              
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2020


THÔNG BÁO
Về việc dời lịch mở cửa Thư viện do dịch cúm vi rút Corona gây ra

      Căn cứ Thông báo số 103/TB-ĐHM ngày 01/02/2020 của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh về việc dời lịch học của học viên, sinh viên các hệ đào tạo do dịch cúm vi rút Corona gây ra, Thư viện xin thông báo đến toàn thể bạn đọc Thư viện về dời lịch mở cửa Thư viện như sau:

     Thư viện tiếp tục đóng cửa từ ngày 03/02/2020 (thứ Hai) đến hết ngày 9/2/2020 (Chủ Nhật).

     Thư viện mở cửa từ ngày 10/02/2020 (thứ Hai).

     Trân trọng.


     Nơi nhận:                                                                                             GIÁM ĐỐC
     - Hiệu trưởng                                                                                            (Đã ký)
     - Giảng viên, học viên,
       nghiên cứu sinh, sinh viên.
     - Đăng trên website Thư viện                                                                Âu Thị Cẩm Linh
     - Dán Bảng Thông báo các
       điểm học tập                                                                        
           

                                                                                 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận: