Tìm nhanh:

0903 86 16 87

0908 23 58 19

Thư viện liên kết

Online

Đang online 188

Trong ngày 651

Trong tuần 6.346

Trong tháng 34.058

Trong năm 71.303

Tổng truy cập 2.904.546

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP HỒ CHÍ MINH            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            THƯ VIỆN                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         
Số:   118/TB-TV                                   
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2015

HƯỚNG DẪN
V/v mượn – trả sách đối với bạn đọc của Thư viện

---------------------------- 

Căn cứ Nội quy thư viện được ban hành kèm theo quyết định số 1462/QĐ-ĐHM ngày 02 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Quy định về xử lý bạn đọc vi phạm thời hạn mượn tài liệu của thư viện được ban hành kèm theo quyết định số 1496/QĐ-ĐHM ngày 09 tháng 11 năm 2015,

Thư viện quy định việc mượn trả sách đối với bạn đọc là sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và giảng viên (như sau:

1. Mượn sách

Bạn đọc được mượn tất cả các loại sách có trong kho tài liệu. Riêng đối với các loại sách tại phòng tham khảo và phòng đọc GV – CBNV được quy định như sau:

a) Đối với sách tham khảo

Bạn đọc chỉ được tham khảo tại chỗ, không được mượn về nhà.

b) Đối với các loại sách có trong phòng đọc CBGV – Học viên cao học

-  Sách có ký hiệu 01, 02, tesol, 03: GV – CBNV được mượn về nhà.

-  Sách có ký hiệu 02 và TESOL (Tủ sách Sau Đại học): Học viên nghiên cứu sinh và học viên cao học được mượn về nhà. 

-  Sách có ký hiệu 03 (Tủ sách quý và Bách khoa toàn thư): Học viên nghiên cứu sinh, học viên cao học và Sinh viên muốn tham khảo để đọc tại chỗ, hoặc đăng ký photo đến quầy lưu hành liên hệ thủ thư để được hướng dẫn.

2. Trả Sách

a)  Đối với sinh viên:

Sinh viên được mượn số lượng sách tối đa là 03 quyển. Thời gian mượn tối đa 20 ngày (kể từ ngày mượn sách). Quá thời hạn 20 ngày, sinh viên chưa trả sách cho thư viện thì xem như bị trễ hạn. Thư viện sẽ tính tiền phạt quá hạn theo quy định chung của nhà trường là 1.000đ/1quyển/1 ngày quá hạn.

b)  Đối với học viên cao học:

Số lượng sách được mượn tối đa 04 quyển. Thời gian mượn tối đa 01 tháng. Sau thời hạn 01 tháng nếu học viên chưa trả sách thì xem như bị trễ hạn và vẫn thực hiện theo quy định chung của nhà trường, đóng tiền phạt trả sách quá hạn là 1.000đ/1quyển/1 ngày quá hạn.

      c)  Đối với học viên nghiên cứu sinh:

Nghiên cứu sinh được mượn số lượng sách tối đa là 05 quyển. Thời gian mượn tối đa 04 tháng.

      d)  Đối với Công chức, viên chức thuộc trường:

Đối với tài liệu là sách và CD-ROM, DVD: Số lượng được mượn tối đa là 10 quyển. Thời gian mượn tối đa 04 tháng (kể từ ngày mượn). Lãnh đạo Khoa và trưởng Bộ môn được mượn tài liệu về Khoa để tổ chức cho giảng viên soạn giáo trình, tài liệu hướng dẫn học tập. Thời gian mượn tối đa là 04 tháng (kể từ ngày mượn). Trường hợp đặc biệt sẽ được tiếp tục gia hạn.  

Đối với tài liệu là báo – tạp chí: Số lượng được mượn tối đa 05 tên báo – tạp chí. Thời gian mượn tối đa 02 tuần, không gia hạn.

Đối với tài liệu là luận văn, khóa luận tốt nghiệp, công trình nghiên cứu khoa học: Số lượng được mượn tối đa 04 đề tài. Thời gian mượn tối đa 01 tháng (kể từ ngày mượn), không gia hạn.

 Bạn đọc phải giữ gìn sách cẩn thận, không làm hư hỏng, mất sách hoặc mất trang. Các trường hợp làm hư hỏng, mất sách, mất trang sẽ phải đền bù theo quy định.

                                                                    GIÁM ĐỐC

 

                                                                                         Âu Thị Cẩm Linh

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận: