Tìm nhanh:

0903 86 16 87

0908 23 58 19

Thư viện liên kết

Online

Đang online 547

Trong ngày 943

Trong tuần 6.595

Trong tháng 18.651

Trong năm 18.651

Tổng truy cập 3.273.508

Thông báo về mượn đọc tại chỗ tạp chí chuyên ngành

tại phòng đọc cơ sở 119 - Phổ Quang


          Kể từ ngày 01/04/2015, các Bạn đọc mượ
n tạp chí chuyên ngành đọc tại chỗ phải liên hệ Thủ thư để ghi phiếu mượn tạp chí đọc tại chỗtheo mẫu sau đây. Sau khi đọc xong, Bạn đọc phải trả tạp chí tại Quầy lưu hành và nhận lại phiếu mượn.

PHIẾU MƯỢN TẠP CHÍ ĐỌC TẠI CHỖ

Ngày: ………/………../………

Họ và tên: …………………………………………................................................................

Mã số thẻ:……………………...................................Chìa khóa: ………..............................

Tên Báo – Tạp chí (ghi tên, số & năm)

1./ ……………………………………………………...............................................................

2./ ……………………………………………………...............................................................

3./ ……………………………………………..............................................................……….

 (Bạn đọc nhận lại Phiếu này sau khi trả tạp chí tại Quầy lưu hành).         

Ký mượn: …………………                                   Thủ thư: ...........................
 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận: