Tìm nhanh:

0903 86 16 87

0908 23 58 19

Thư viện liên kết

Online

Đang online 649

Trong ngày 642

Trong tuần 3.327

Trong tháng 17.324

Trong năm 146.055

Tổng truy cập 2.611.909

Thông báo về mượn đọc tại chỗ tạp chí chuyên ngành

tại phòng đọc cơ sở 119 - Phổ Quang


          Kể từ ngày 01/04/2015, các Bạn đọc mượ
n tạp chí chuyên ngành đọc tại chỗ phải liên hệ Thủ thư để ghi phiếu mượn tạp chí đọc tại chỗtheo mẫu sau đây. Sau khi đọc xong, Bạn đọc phải trả tạp chí tại Quầy lưu hành và nhận lại phiếu mượn.

PHIẾU MƯỢN TẠP CHÍ ĐỌC TẠI CHỖ

Ngày: ………/………../………

Họ và tên: …………………………………………................................................................

Mã số thẻ:……………………...................................Chìa khóa: ………..............................

Tên Báo – Tạp chí (ghi tên, số & năm)

1./ ……………………………………………………...............................................................

2./ ……………………………………………………...............................................................

3./ ……………………………………………..............................................................……….

 (Bạn đọc nhận lại Phiếu này sau khi trả tạp chí tại Quầy lưu hành).         

Ký mượn: …………………                                   Thủ thư: ...........................
 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận: