Online

Đang online 212

Trong ngày 452

Trong tuần 452

Trong tháng 12.508

Trong năm 12.508

Tổng truy cập 3.267.365

DANH MỤC SÁCH TƯ DUY PHẢN BIỆN

STT

NHAN ĐỀ

TÁC GIẢ

NHÀ XB

NĂM XB

Nơi bố trí

1

Cẩm nang tư duy đọc *

Bùi Văn Nam Sơn;
Elder, Linda

Tổng hợp TPHCM

2015

Thư viện 97VVT,
Phổ Quang, 511 ADV,
Cơ sở 3

2

Cẩm nang tư duy đặt câu hỏi bản chất: Dựa trên các khái niệm tư duy phản biện và các nguyên tắc tư duy kiểu Socrates *

Bùi Văn Nam Sơn;
Elder, Linda

Tổng hợp TPHCM

2015

Thư viện 97VVT,
Phổ Quang, 511 ADV,
Cơ sở 3

3

Cẩm nang tư duy học tập và nghiên cứu: Dựa trên khái niệm và công cụ phản biện *

Bùi Văn Nam Sơn;
Elder, Linda

Tổng hợp TPHCM

2015

Thư viện 97VVT,
Phổ Quang, 511 ADV,
Cơ sở 3

4

Cẩm nang tư duy phân tích *

Bùi Văn Nam Sơn;
Elder, Linda

Tổng hợp TPHCM

2015

Thư viện 97VVT,
Phổ Quang, 511 ADV,
Cơ sở 3

5

Cẩm nang tư duy viết *

Bùi Văn Nam Sơn;
Elder, Linda


Tổng hợp TPHCM

2015

Thư viện 97VVT,
Phổ Quang, 511 ADV,
Cơ sở 3

6

Cẩm nang tư duy phản biện:
Khái niệm và công cụ
*

Bùi Văn Nam Sơn;
Elder, Linda


Tổng hợp TPHCM

2015

Thư viện 97VVT,
Phổ Quang, 511 ADV,
Cơ sở 3

7

Critical thinking *

Richard L. Epstein,
Michael Rooney

ARF (Advanced
Reasoning Forum)

2013

Thư viện 97 VVT

8

Critical thinking skills success
in 20 minutes a day
*
 

Lauren Starkey

Learning Express

2004

Thư viện 97 VVT

9

Critical thinking:
a student’s introduction
*

Gregory Bassham

McGraw-Hill
Higher Education

2010

Thư viện 97 VVT

10

Creative approaches to
problem solving: A framework for
innovation and change
*

Scott G. Isaksen,
K.Brian Dorval,
Donald J. Treffinger

Sage

2011

Thư viện 97 VVT

11

Creativity rising: Creative thinking
and creative problem soliving
in the 21st century
*

Gerard J. Puccio,
Marie Mance,
Laura Barbero Switalski,
Paul D.Reali

ICSC

2012

Thư viện 97 VVT

12

Critical thinking *

Richard L.
Epstein
  Raffi Alex.

Thomson

2006

Thư viện 97 VVT


* Bạn đọc vui lòng nhấn vô nhan đề để xem chi tiết

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận: