Tìm nhanh:

0903 86 16 87

0908 23 58 19

Thư viện liên kết

Online

Đang online 1.189

Trong ngày 760

Trong tuần 1.736

Trong tháng 28.529

Trong năm 339.193

Tổng truy cập 3.172.436

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                   
           THƯ VIỆN                          

                                                                          Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm

 
THÔNG BÁO

Thông tin tài khoản đăng nhập vào website Thư viện

                              
                             Kính gửi:  Anh/Chị: …………………….

 Thư viện Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến Anh/Chị tài khoản đăng nhập website Thư viện gồm Mã số thẻ (User) và Mật mã (password) cá nhân như sau:

Mã số thẻ (User): ………….

Mật mã (Password): ………..

              Để bảo mật các thông tin cá nhân, Thư viện đề nghị Anh/Chị vui lòng thực hiện việc đổi mật mã tại đây

              Trong quá trình sử dụng, nếu có thắc mắc hoặc cần sự hỗ trợ xin vui lòng liên hệ Anh Đỗ Kim Đoàn - chuyên viên Thư viện (số điện thoại 0908 235 819, email: doan.dk@ou.edu.vn).

              Trân trọng.
                                                                                            
                                                                            GIÁM ĐỐC

                                                                               (Đã ký)
                                                                       
                                                                          Âu Thị Cẩm Linh 
                                                                                                                                        

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận: