Tìm nhanh:

0903 86 16 87

0908 23 58 19

Thư viện liên kết

Online

Đang online 159

Trong ngày 622

Trong tuần 6.317

Trong tháng 34.029

Trong năm 71.274

Tổng truy cập 2.904.517

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP HỒ CHÍ MINH             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  THƯ VIỆN                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         
Số:   69/TV                                           
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2017


QUY ĐỊNH
Về việc đặt trước tài liệu trên website Thư viện
   ---------------------------

            

Thư viện quy định việc đặt trước tài liệu trên website Thư viện đối Bạn đọc của Thư viện Trường đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Đặt trước tài liệu và chọn nơi nhận tài liệu

-         Dịch vụ đặt trước tài liệu được thực hiện trên website Thư viện. Mỗi Bạn đọc được đặt trước tối đa 03 tài liệu khác nhau.

-         Bạn đọc lưu ý số lượng tài liệu được mượn Thư viện (do đặt trước trên website và chọn trực tiếp từ kho) không được vượt quá quy định dành cho từng loại độc giả.

-         Thời gian có hiệu lực của lệnh đặt trước là 48 giờ, Bạn đọc được chọn Thư viện thuận tiện nhất để đến nhận tài liệu đã đặt trước.

-         Khi Bạn đọc đặt tài liệu thành công, hệ thống sẽ thông báo thời hạn nhận tài liệu đặt trước. Sau thời gian này, nếu Bạn đọc không đến Thư viện để nhận tài liệu và cũng không thực hiện việc hủy đặt trước tài liệu trong thời gian cho phép thì sẽ không được tiếp tục sử dụng dịch vụ online của Thư viện.

-         Bạn đọc truy cập vào website Thư viện http://thuvien.ou.edu.vn/, mục Những điều cần biết để xem hướng dẫn đặt trước tài liệu và góp ý.

-         Các Trường hợp đặt trước tài liệu không hợp lệ gồm:

     
            *   Đã mượn tài liệu đủ số lượng quy định và chưa trả Thư viện
            *   Đang giữ tài liệu mượn quá hạn của Thư viện
            *   Đang nợ tiền phạt do mất, hỏng tài liệu hoặc mượn quá hạn.
            *   Đã đặt trước tài liệu thành công nhưng không đến nhận trong thời gian quy định và không thực hiện việc hủy đặt trước tài liệu.
            *   Các trường hợp vi phạm nội quy Thư viện hoặc quy định của Nhà Trường đang trong thời gian thi hành quyết định xử lý kỷ luật.

2. Hủy đặt trước tài liệu

-         Chức năng hủy đặt trước tài liệu giúp bạn đọc hủy yêu cầu đặt trước tài liệu khi đã đặt thành công nhưng muốn chọn tài liệu khác để đặt trước hoặc không thể đến nhận tài liệu đã đặt trong thời gian quy định. Khi thực hiện lệnh hủy đặt trước tài liệu, hệ thống sẽ ghi nhận và Bạn đọc sẽ không bị mất quyền sử dụng dịch vụ online của Thư viện.

-         Để thực hiện lệnh hủy đặt trước tài liệu, bạn đọc truy cập website Thư viện tại địa chỉ: http://thuvien.ou.edu.vn/, để xem hướng dẫn đặt trước tài liệu và góp ý tại mục Những điều cần biết.

3. Khóa và khôi phục dịch vụ online

-         Thư viện sẽ khóa dịch vụ online nếu Bạn đọc đặt trước tài liệu thành công nhưng không đến Thư viện để nhận và cũng không thực hiện việc hủy đặt trước tài liệu trên website Thư viện.

Để được khôi phục dịch vụ online, Bạn đọc phải liên hệ Thư viện tại địa chỉ email thuan.nq@ou.edu.vn để được hướng dẫn.                                                                                        GIÁM ĐỐC

 

                                                                                Âu Thị Cẩm Linh

   

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận: