Online

Đang online 261

Trong ngày 501

Trong tuần 501

Trong tháng 12.557

Trong năm 12.557

Tổng truy cập 3.267.414

DANH SÁCH TÀI LIỆU VỀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN TPHCM

STT
TÊN TÀI LIỆU TÁC GIẢ NHÀ XB NĂM XB
1 100 Việt kiều nói về Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Việt Thuận Tp. Hồ Chí Minh 2008
2 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực dịch vụ ở thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa  Trương Thị Minh Sâm Khoa học xã hội 2007
3 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp vùng nông thôn ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh  Trương Thị Minh Sâm Khoa học xã hội 2001
4 Cơ sở khoa học và thực tiễn phát triển nguồn nhân lực ở Thành phố Hồ Chí Minh  Vũ Anh Tuấn Thống kê 2004
5 Công nhân công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh thực trạng và xu hướng phát triển Đào Quang Trung ĐH. Quốc gia Tp. HCM 2000
6 Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh Tác giả tập thể Trẻ 2012
7 Địa chất và môi trường thành phố Hồ Chí Minh Trần Kim Thạch 1930- Trẻ 1998
8 Điều kiện sống và làm việc của phụ nữ tại các khu cư trú ở Thành phố Hồ Chí Minh  Thái Thị Ngọc Dư 1946- Trường Đại học Mở TP. HCM 1995
9 Đình ở Thành phố Hồ Chí Minh  Hồ Tường Trẻ 2005
10 Đô thị hoá và vấn đề giảm nghèo ở Thành phố Hồ Chí Minh : Lý luận và thực tiễn  Nguyễn Thế Nghĩa Khoa học xã hội 2005
11 Doanh nghiệp và doanh nhân Thành Phố Hồ Chí Minh 2003 - 2004 = Business and businessmen in Ho Chi Minh city 2003 - 2004  Tác giả tập thể Thống kê 2003
12 Đường phố thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Q. Thắng Văn hóa - Thông tin 2001
13 Giáo dục - Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh 30 năm xây dựng và phát triển Nhiều tác giả Nhxb. Tp. HCM 2005
14 Giới thiệu năng lực đơn vị hoạt động tư vấn Thành Phố Hồ Chí Minh Nhiều tác giả TT Thông tin Khoa học & Công nghệ TP. HCM 2007
15 Góp phần tìm hiểu văn hóa người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh  Trần Hồng Liên Khoa học xã hội 2007
16 Hành trình di sản văn hóa thành phố Hồ Chí Minh Tác giả tập thể Thông tấn 2011
17 Hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh  Lê Bộ  Lĩnh Khoa học xã hội 2002
18 Hôn nhân và gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh  Nguyễn Minh Hòa Nhxb. Tp. HCM 1998
19 Khảo cổ học ở Thành phố Hồ Chí Minh  Lê Xuân Diệm Nhxb. Tp. HCM 2007
20 Khoa học xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh: Những vấn đề nghiên cứu Phan Xuân  Biên 1949- Đại học Quốc gia 2005
21 Kinh tế hợp tác Thành phố Hồ Chí Minh: Lý luận và thực tiễn Nguyễn Văn Luân Đại học Quốc gia 2005
22 Kinh tế phi chính qui tại thành phố Hồ Chí Minh Khoa Phụ nữ học Trường Đại học Mở TP. HCM 1998
23 Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh: 25 năm xây dựng và phát triển Nhiều tác giả Sở Văn hóa Thông tin TP. HCM 2000
24 Lịch sử giáo dục Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh (1698 - 1998)  Hồ Hữu Nhựt 1940- Trẻ 1999
25 Nếp sống thị dân ở Thành phố Hồ Chí Minh  Nguyễn Sỹ Nồng Tp. Hồ Chí Minh 2014
26 Ngân hàng thương mại cổ phần Thành phố Hồ Chí Minh: Nhìn lại một chặng đường phát triển  Phạm Văn Năng 1951- Đại học Quốc gia 2005
27 Nghiên cứu về trẻ em đường phố ở Thành phố Hồ Chí Minh  McCarrick Paul Chính trị Quốc gia 2004
28 Nguyên liệu cho công nghiệp chế biến ở Thành phố Hồ Chí Minh Trương Thị Minh  Sâm Khoa học xã hội 2002
29 Nhà thờ công giáo ở thành phố Hồ Chí Minh  Hồ Tường Trẻ 2007
30 Những ngôi chùa ở Thành phố Hồ Chí Minh  Nguyễn Quảng Tuân Nhxb. Tp. HCM 1993
31 Niên giám Công nghiệp - Công nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh  Sở Công nghiệp & MT Trung tâm thông tin khoa học - công nghệ 1996
32 Niên giám thống kê thành phố Hồ Chí Minh 1993  Tác giả tập thể Cục thống kê 1993
33 Niên giám thống kê thành phố Hồ Chí Minh 2013  Cục Thống kê TP. HCM Cục thống kê 2014
34 Phát triển trung tâm tài chính thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Sử Đình Thành Đại học Quốc gia 2007
35 Quy hoạch lộ giới đường phố và quy hoạch quận, huyện Thành phố Hồ chí Minh Trần Anh Minh Nhxb. Tp. HCM 1996
36 Sản xuất và kinh doanh cá cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh - Hiện trạng và tiềm năng Nguyễn Minh Đức Thanh niên 2013
37 Tài trợ tín dụng ngân hàng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa : Một nghiên cứu thực nghiệm tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh  Trương Quang Thông Đại học Quốc gia Tp. HCM 2010
38 Thành Phố Hồ Chí Minh  Tô Dùng Ủy ban nhân dân Tp. HCM 1995
39 Thành phố Hồ Chí Minh 1993: Con số và sự kiện  Cục thống kê Cục thống kê 1994
40 Thành phố Hồ Chí Minh qua các số liệu thống kê  Tác giả tập thể Cục thống kê 1994
41 Từ điển địa danh Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh Lê Trung Hoa Thời đại 2011
42 Từ điển Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh Thạch  Phương Trẻ 2008
43 Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với biển đảo quê hương  Tác giả tập thể Trẻ 2012
44 Văn hóa khảo cổ huyện Cần Giờ Thành phố Hồ Chí Minh  Nguyễn Thị Hậu Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 2012

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận: