Online

Đang online 17

Trong ngày 633

Trong tuần 1.124

Trong tháng 26.081

Tổng truy cập 1.886.805

DANH SÁCH NHÂN VIÊN THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐỊA CHỈ EMAIL
1 Âu Thị Cẩm Linh Giám đốc linh.atc@ou.edu.vn
2 Hồ Thị Thảo Phó giám đốc thao.ht@ou.edu.vn
3 Đỗ Kim Đoàn Chuyên viên doan.dk@ou.edu.vn
4 Trịnh Thành Đông Chuyên viên dong.tt@ou.edu.vn
5 Trần Thị Thu Hằng Chuyên viên hang.ttt@ou.edu.vn
6 Nguyễn Thị Mỹ Chuyên viên my.nt@ou.edu.vn
7 Hoàng Thị Thùy Nhiên Chuyên viên nhien.htt@ou.edu.vn
8 Nguyễn Thanh Phong Chuyên viên  phong.nth@ou.edu.vn  
9 Nguyễn Thị Thanh Thư viện viên thanh.nt@ou.edu.vn
10 Nguyễn Quốc Thuận Chuyên viên thuan.nq@ou.edu.vn
11 Lê Minh Triết Thư viện viên triet.lm@ou.edu.vn
12 Phạm Ngọc Trinh Chuyên viên trinh.pn@ou.edu.vn
13 Lê Anh Tú Chuyên viên tu.la@ou.edu.vn
14 Võ Ngọc Tấn Trung
Chuyên viên trung.vnt@ou.edu.vn
 15 
Huỳnh Thị Kim Chi Chuyên viên chi.htk@ou.edu.vn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận: