Tìm nhanh:

0903 86 16 87

0908 23 58 19

Thư viện liên kết

Online

Đang online 786

Trong ngày 471

Trong tuần 7.866

Trong tháng 30.126

Trong năm 58.699

Tổng truy cập 3.313.556

Chức năng và nhiệm vụ của Thư viện


1.  Chức năng của Thư viện
    
         Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác thư viện của Trường và tổ chức tốt việc phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý của nhà trường thông qua việc sử dụng, khai thác các loại tài liệu có trong thư viện.

2.  Nhiệm vụ

a)  Xây dựng kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của thư viện; chịu trách nhiệm về công tác chuyên môn của hệ thống thư viện toàn trường.

b)  Bổ sung, phát triển tài nguyên thông tin trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của nhà trường; thu nhận các tài liệu do nhà trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, khoá luận, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, giáo trình, tập bài giảng và các dạng tài liệu khác của nhà trường, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện;

c)  Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý nguồn tài nguyên của thư viện theo đúng chuẩn nghiệp vụ; xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp; thiết lập mạng lưới truy cập và tìm kiếm thông tin tự động hoá; xây dựng các cơ sở dữ liệu và phát triển việc phục vụ tài liệu số qua mạng

d)  Tổ chức phục vụ văn minh, lịch sự, trách nhiệm; hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin – thư viện thông qua các hình thức phục vụ của thư viện phù hợp với quy định của pháp luật.

e)  Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thư viện;

f)  Đề nghị với BGH về việc tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ thư viện để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác;

g)  Quản lý tài sản thư viện theo đúng quy định của nhà trường; kiểm kê định kỳ vốn tài liệu và thanh lọc tài liệu theo đúng quy định của nhà nước.

h)  Mở rộng hợp tác và trao đổi kinh nghiệm với cơ quan liên quan.

i)   Báo cáo định kỳ cho Ban Giám Hiệu và cấp trên.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận: