Online

Đang online 804

Trong ngày 489

Trong tuần 7.884

Trong tháng 30.144

Trong năm 58.717

Tổng truy cập 3.313.574

 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP HỒ CHÍ MINH
                          THƯ VIỆN

  DANH MỤC TỦ SÁCH KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

  STT ISBN Tên nhan đề Tác giả Nhà XB Năm XB SỐ LƯỢNG Ghi chú
  1 9780071276252 Basic Econometrics Gujarati McGraw-Hill 2009 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  2 978-0077108090 Business Accounting and Finance Tony Davies and Tony Boczko  MGH 2005 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  3 978-0070700772 Business Environment Paul McGraw-Hill 2010 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  4 9780324581638 Business Marketing Management: B2B Michael D. Hutt and Thomas W. Speh  Cengage 2010 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  5 9780071220651 Business Statistics In Practice Bowerman McGraw-Hill 2011 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  6 8936037742335 Cạnh Tranh Bằng Phân Tích Thomas H.Davenport
  Jeanne G.Harris
  Kinh Tế Quốc Dân 2007 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế (Tiếng việt)
  7 978-0470747100 Contemporary Strategy Analysis Robert M. Grant  John Wiley 2010 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  8 9780071101004 Corporate Finance: Core Principles & Applications Ross McGraw-Hill 2009 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  9 9780273725220 Corporate Financial Management  Glen Arnold  Pearson 2008 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  10 978-1439167281 Delivering Quality Service Valarie A. Zeithaml  Amazon 1990 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  11 978-0262232197 Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data Jeffrey M. Wooldridge The Mit Press 2002 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  12 9780071259644 Econometric Methods (Ie With Cd) Joshnston McGraw-Hill 1997 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  13 9780071215114 Econometrics (Ie With Data Cd) Schmidt McGraw-Hill 2005 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  14 9780071276245 Environmental Economics Field McGraw-Hill 2009 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  15 9780071276078 Essentials Of Economics Gujarati McGraw-Hill 2010 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  16 9781576753484 Evaluating Training Programs: The Four Levels  Donald L. Kirpatrick
  Berrett-Koehler 2006 1 Sách Khối Ngành Tiếng Anh
  17 9780521625517 Focus on Form in Classroom Second Language Acquisition Catherine Daighty Cambridge university 1998 1 Sách Khối Ngành Tiếng Anh
  18 9780077246129 Fundamental Of Corporate Finance (Alternative Edition) Ross McGraw-Hill 2010 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  19 9780071283762 Fundamentals Of Investment Management Hirt McGraw-Hill 2008 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  20 978-0958273367 Fundamentals of Project Management Rory Burke Amazon 2010 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  21 9780071267700 Human Resourse Management  Ivancevich McGraw-Hill 2010 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  22 9780521358743 Interactive Approaches to Second Language Reading  Patricia Carrel Cambridge university 1998 1 Sách Khối Ngành Tiếng Anh
  23 9780071288439 International Business Ball McGraw-Hill 2010 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  24 9780070278516 International Finance: An Analytical Approach Moosa McGraw-Hill 2010 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  25 9780071263252 Investments Bodie McGraw-Hill 2009 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  26 9781856176842 ISO 9000 Quality Systems Handbook, Fifth Edition David Hoyle Elsevier 2009 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  27 978-0873897518 ISO 9001:2008 Internal Audits Made Easy: Tools, Techniques, and Step-By-Step Guidelines for Successful Internal Audits, Third Edition Ann W. Phillips Amazon 2009 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  28 8936037741451 Kinh Doanh Bằng Tâm Lý Brian Tracy Lao Động - Xã Hội 2008 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế (Tiếng việt)
  29 978-0071621304 Lean Six Sigma Using SigmaXL and Minitab Issa Bass and Barbara Lawton MGH 2009 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  30 8936039721215 Lựa Chọn Để Tăng Trưởng Bền Vững Nguyễn Đức Thành Tri Thức 2010 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế (Tiếng việt)
  31 9780073404721 Marketing  Kerin McGraw-Hill 2009 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  32 9780073529936 Marketing 10E Kerin McGraw-Hill 2011 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  33 8935205600309 Marketing Dựa Trên Giá Trị Peter Doyle Tổng Hợp 2009 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế (Tiếng việt)
  34 9780071280761 Marketing Management Peter McGraw-Hill 2009 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  35 8936039720577 Mua Lại Sáp Nhập Từ A Đến Z Andrew J.Sherman - Milledge A.Hart Tri Thức 2009 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế (Tiếng việt)
  36 9780071202169 Operation Management Knod McGraw-Hill 2001 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  37 8936039720744 Phá Rào Trong Kinh Tế Vào Đêm Trước Đổi Mới Đặng Phong Tri Thức 2009 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế (Tiếng việt)
  38 2030030014744 Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Kinh Doanh Mark Saunders
  Philip Lewis
  Adrian Thornhill
  Tài Chính 2010 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế (Tiếng việt)
  39 9780073368696 Principles Of Corporate Finance  Brealey McGraw-Hill 2008 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  40 9780071289290 Project Management Larson McGraw-Hill 2011 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  41 978-0470278703 Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling Harold Kerzner John Wiley 2009 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  42 9780071276306 Public Finance Seidman McGraw-Hill 2009 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  43 978-0873895309 Quality Audits for Iso 9001:2000: Making Compliance Value-Added Tim O'Hanlon Amazon 2001 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  44 978-0138003548 Quality Management for Organizational Excellence: Introduction to Total Quality David L. Goetsch  Pearson 2009 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  45 9780071123389 Qualty Management Gitlow McGraw-Hill 2005 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  46 9780521509862 Reading in a Second Language: Moving from Theory to Practice William Grabe Cambridge university 2009 1 Sách Khối Ngành Tiếng Anh
  47 9780071263467 Service Management  Fitzsimmons McGraw-Hill 2008 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  48 9780071263689 Small Business Management Byrd McGraw-Hill 2009 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  49 978-0527763404 SPC Simplified: Practical Steps to Quality Robert T. Amsden Amazon 1998 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  50 9780071263306 Supply Management Burt McGraw-Hill 2010 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  51 9781405853118 The Practice of English Language Teaching with DVD Jeremy Harmer Pearson 2007 1 Sách Khối Ngành Tiếng Anh
  52 978-0412586408 Total Quality Management Peratec Ltd Springer 2009 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  53 978-0071615495 Toyota's Supply Chain Management: A Strategic Approach to Toyota's Renowned System Ananth Iyer, Sridhar Seshadri, and Roy Vasher MGH 2009 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  54 8936039720430 Tư Duy Kinh Tế Việt Nam 1975 - 1989 Đặng Phong Tri Thức 2009 2 Sách Khối Ngành Kinh Tế (Tiếng việt)
  55 9780521635691 Understanding Expertise in Teaching     2003 1 Sách Khối Ngành Tiếng Anh
  56 978-0273713630 Fundamentals of Financial Management J. Van Horne and John M Wachowicz Pearson 2008 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế