Online

Đang online 256

Trong ngày 317

Trong tuần 2.400

Trong tháng 72.128

Tổng truy cập 1.330.737

 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP HỒ CHÍ MINH
                          THƯ VIỆN

  DANH MỤC TỦ SÁCH KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

  STT ISBN Tên nhan đề Tác giả Nhà XB Năm XB SL Ghi chú
  1 978-0803977464 100 Methods for Total Quality Management Professor Gopal K Kanji  SAGE Publications Ltd 1996 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  2 9780071276252 Basic Econometrics Gujarati McGraw-Hill 2009 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  3 978-0077108090 Business Accounting and Finance Tony Davies and Tony Boczko  MGH 2005 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  4 978-0070700772 Business Environment Paul McGraw-Hill 2007 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  5 9780324581638 Business Marketing Management: B2B Michael D. Hutt and Thomas W. Speh  Cengage 2009 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  6 9780071220651 Business Statistics In Practice Bowerman McGraw-Hill 2009 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  7 8936037742335 Cạnh Tranh Bằng Phân Tích Thomas H.Davenport
  Jeanne G.Harris
  Kinh Tế Quốc Dân 2007 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế (Tiếng việt)
  8 978-0470747100 Contemporary Strategy Analysis Robert M. Grant  John Wiley 2010 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  9 9780071101004 Corporate Finance: Core Principles & Applications Ross McGraw-Hill 2009 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  10 9780273725220 Corporate Financial Management  Glen Arnold  Pearson 2008 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  11 978-1439167281 Delivering Quality Service Valarie A. Zeithaml  Free Press 2009 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  12 978-0262232197 Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data Jeffrey M. Wooldridge The Mit Press 2001 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  13 9780071259644 Econometric Methods (Ie With Cd) Joshnston McGraw-Hill 1997 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  14 9780071215114 Econometrics (Ie With Data Cd) Schmidt McGraw-Hill 2005 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  15 9780071276245 Environmental Economics Field McGraw-Hill 2009 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  16 9780071276078 Essentials Of Economics Gujarati McGraw-Hill 2009 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  17 9781576753484 Evaluating Training Programs: The Four Levels  Donald L. Kirpatrick
  Berrett-Koehler 2006 1 Sách Khối Ngành Tiếng Anh
  18 9780071238236 Fundamental Methods Of Mathematical Economics Chiang McGraw-Hill 2005 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  19 9780077246129 Fundamental Of Corporate Finance (Alternative Edition) Ross McGraw-Hill 2009 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  20 9780071283762 Fundamentals Of Investment Management Hirt McGraw-Hill 2008 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  21 978-0958273367 Fundamentals of Project Management Rory Burke Burke Publishing 2010 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  22 9780071267700 Human Resourse Management  Ivancevich McGraw-Hill 2009 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  23 9780071288439 International Business Ball McGraw-Hill 2009 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  24 9780070278516 International Finance: An Analytical Approach Moosa McGraw-Hill 2009 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  25 9780071263252 Investments Bodie McGraw-Hill 2009 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  26 9781856176842 ISO 9000 Quality Systems Handbook, Fifth Edition David Hoyle Elsevier 2005 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  27 978-0873897518 ISO 9001:2008 Internal Audits Made Easy: Tools, Techniques, and Step-By-Step Guidelines for Successful Internal Audits, Third Edition Ann W. Phillips ASQ Quality Press 2009 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  28 8936037741451 Kinh Doanh Bằng Tâm Lý Brian Tracy Lao Động - Xã Hội 2008 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế (Tiếng việt)
  29 8936039720874 Kinh Tế Việt Nam Thăng Trầm Và Đột Phá Phạm Minh Chính - Vương Quân Hoàng Tri Thức 2009 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế (Tiếng việt)
  30 978-0071621304 Lean Six Sigma Using SigmaXL and Minitab Issa Bass and Barbara Lawton MGH 2009 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  31 9780077117382 Logistics & Supply Chain Management Jonnsson McGraw-Hill 2008 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  32 9780073404721 Marketing  Kerin McGraw-Hill 2009 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  33 9780073529936 Marketing 10E Kerin McGraw-Hill 2010 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  34 8935205600309 Marketing Dựa Trên Giá Trị Peter Doyle Tổng Hợp 2009 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế (Tiếng việt)
  35 9780071280761 Marketing Management Peter McGraw-Hill 2009 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  36 8936039720577 Mua Lại Sáp Nhập Từ A Đến Z Andrew J.Sherman - Milledge A.Hart Tri Thức 2009 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế (Tiếng việt)
  37 9780071202169 Operation Management Knod McGraw-Hill 2001 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  38 8936039720744 Phá Rào Trong Kinh Tế Vào Đêm Trước Đổi Mới Đặng Phong Tri Thức   1 Sách Khối Ngành Kinh Tế (Tiếng việt)
  39 2030030014744 Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Kinh Doanh Mark Saunders
  Philip Lewis
  Adrian Thornhill
  Tài Chính   1 Sách Khối Ngành Kinh Tế (Tiếng việt)
  40 9780071259453 Portfolio Management Stewart McGraw-Hill 2010 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  41 9780073368696
  9780073405100
  Principles Of Corporate Finance  Brealey McGraw-Hill 2008 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  42 9780077303211 Principles Of Financial Accounting (Chapter 1-17: With Best Buy Annual Report) Wild McGraw-Hill 2009 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  43 978-0873897549 Process Driven Comprehensive Auditing: A New Way to Conduct ISO 9001:2008 Internal Audits, Second Edition Paul C. Palmes ASQ Quality Press 2009 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  44 9780071289290 Project Management Larson McGraw-Hill 2007 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  45 978-0470278703 Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling Harold Kerzner John Wiley 2009 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  46 9780071276306 Public Finance Seidman McGraw-Hill 2009 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  47 978-0873895309 Quality Audits for Iso 9001:2000: Making Compliance Value-Added Tim O'Hanlon ASQ Quality Press 2001 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  48 9780071123389 Qualty Management Gitlow McGraw-Hill 2005 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  49 9780071263467 Service Management  Fitzsimmons McGraw-Hill 2008 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  50 9780071263689 Small Business Management Byrd McGraw-Hill 2009 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  51 978-0527763404 SPC Simplified: Practical Steps to Quality Robert T. Amsden Productivity Press 1998 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  52 9780071263306 Supply Management Burt McGraw-Hill 2010 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  53 978-0412586408 Total Quality Management Peratec Ltd Springer 2009 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  54 978-0071615495 Toyota's Supply Chain Management: A Strategic Approach to Toyota's Renowned System Ananth Iyer, Sridhar Seshadri, and Roy Vasher MGH 2009 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế
  55 8936039720430 Tư Duy Kinh Tế Việt Nam 1975 - 1989 Đặng Phong Tri Thức   1 Sách Khối Ngành Kinh Tế (Tiếng việt)
  56 9780521635691 Understanding Expertise in Teaching     2003 1 Sách Khối Ngành Tiếng Anh
  57 978-0273713630 Van Horne: Fundamentals of Financial Management J. Van Horne and John M Wachowicz Pearson 2008 1 Sách Khối Ngành Kinh Tế