THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM

(In trên sổ tay SV và giới thiệu trên trang web)

Thư viện Trường Đại học Mở Tp.HCM tại Lầu 5 Cơ sở 97 Võ Văn Tần, P.6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài Thư viện tại cơ sở chính, tại các điểm học được bố trí các phòng đọc như sau:

-         Phòng đọc tại điểm học 119 Phổ Quang, Quận Phú Nhuận.

-         Phòng đọc tại điểm học 37/3 Ngô Tất Tố, Quận Bình Thạnh

-         Phòng đọc Cơ sở 2 – Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

-         Phòng đọc Cơ sở 3 – 68 Lê Thị Trung, Bình Dương

-         Phòng đọc Cơ sở 5 – Ninh Hòa, Khánh Hòa

 Thư viện mở cửa theo lịch sau:

-         Phòng đọc Thư viện 97 Võ Văn Tần:

  +  Mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy: Từ 7g30 – 20g00

(Riêng chiều thứ ba do vệ sinh phòng đọc, thư viện mở cửa lúc 15g00)

+ Chủ Nhật : Từ 7g30- 17g00

-         Phòng đọc 119 Phổ Quang, Quận Phú Nhuận:

  Mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy

+ Sáng: Từ  7g30- 11g30

+ Chiều, tối:  từ 13g00 – 20g00

(Riêng chiều thứ ba do vệ sinh phòng đọc, thư viện mở cửa lúc 15g00)

-         Phòng đọc 37/3 – 37/5 Ngô Tất Tố, Quận Bình Thạnh:

*  Mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu

+ Sáng: Từ  7g30- 11g30

+ Chiều, tối:  từ 13g00 – 20g00

   *  Thứ bảy:

+ Sáng: Từ  7g30- 11g30

+ Chiều:  từ 13g00 – 17g00

-  Phòng đọc Cơ sở 3 : Mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ bảy:

+ Sáng: Từ  9g00 - 13g00

  + Chiều:  Từ 14g00 – 16h00

 1. TỔ CHỨC

* Thư viện 97 Võ Văn Tần:

-  Phòng đọc dành cho sinh viên

-  Kho tài liệu: được tổ chức theo dạng kho mở hoàn toàn, chứa giáo trình và các sách tham khảo.

-  Phòng máy: Phục vụ truy cập Internet và đọc CD-ROM

- Phòng tham khảo: Phục vụ tham khảo khoá luận tốt nghiệp và sưu tập tham khảo (Từ điển, Bách khoa từ điển, Niên giám, Cẩm nang, Sổ tay,… )

- Phòng đọc cán bộ. giảng viên và học viên cao học

- Phòng kỹ thuật

* Thư viện tại các điểm học :

- Phục vụ sách, báo, tạp chí, khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập thuộc các ngành đào tạo đang được giảng dạy tại điểm học của Trường.

2. PHỤC VỤ ĐỘC GIẢ

2.l. Đăng ký bạn đọc và thủ tục khi ra vào Thư viện

Tất cả sinh viên của Trường Đại học Mở TP.HCM đều được nhà trường khuyến khích sử dụng thư viện để tự học và nghiên cứu khoa học.

-  Khi sử dụng thư viện, bạn đọc phải tuân thủ các quy định chung của nhà trường và nội quy thư viện.

-  Khi vào Thư viện, sinh viên phải xuất trình Thẻ sinh viên và được sử dụng các dịch vụ của thư viện gồm đọc tại chỗ, mượn sách về nhà, truy cập Internet, …

2.2 Tra cứu tài liệu

§  Tra cứu sách:

Sinh viên có thể tự tra cứu hoặc yêu cầu thủ thư hướng dẫn cách tra cứu mục lục trực tuyến trên máy trạm tra cứu theo 3 loại mục lục: nhan đề, tác giả và đề mục. Địa chỉ truy cập trang thư viện qua mạng Internet:  http://thuvien.ou.edu.vn; tại mạng nội bộ thư viện :  http://liboueduvn ;

§  Tra cứu khóa luận tốt nghiệp và luận văn:

Sinh viên có thể tra tìm luận văn theo danh mục luận văn đã in ra để tại quầy lưu hành. Các danh mục luận văn được xếp theo khoa; trong mỗi khoa, xếp theo ngành; trong mỗi ngành xếp theo thứ tự tên tác giả và đề tài luận văn. Sinh viên cũng có thể tra cứu luận văn theo địa chỉ tra cứu sách.

§  Tra cứu đĩa CD:

Sinh viên có thể tra cứu đĩa CD theo danh mục đĩa CD trên chương trình quản lý thư viện. Địa chỉ tra cứu CD tương tự như địa chỉ tra cứu sách.

2.3 Tìm tài liệu

§  Tìm sách:

- Sau khi đã tra cứu trên mục lục trực tuyến dữ liệu thư tịch của một cuốn sách, Sinh viên cần ghi nhớ số hiệu của cuốn sách (số phân loại, ký hiệu tác giả hay nhan đề). Sinh viên có thể trực tiếp đến kệ sách để tìm theo thứ tự số hiệu.

- Sinh viên cũng có thể vào kho để tìm sách theo bộ môn hay đề tài. Sách được sắp theo thứ tự số phân loại trên từng dãy kệ. Ở đầu mỗi dãy kệ có ghi rõ sách trên kệ thuộc số phân loại nào và các bộ môn, đề tài được phản ánh theo các số phân loại trên.

-  Nếu không tìm được, bạn đọc có thể tham vấn thủ thư.

§  Tìm báo – tạp chí:

-  Tại mỗi điểm học đều có báo và tạp chí chuyên ngành để sinh viên tham khảo

-  Phòng đọc 119 Phổ Quang có đầy đủ các báo – tạp chí mà thư viện đã mua theo yêu cầu của Khoa. Báo mới được để tại bàn đọc báo. SV có thể tìm các số báo cũ trong kho. Nhật báo và tuần báo được đóng thành tập theo từng qúy hay nửa năm xếp trên kệ theo thứ tự chữ cái tên báo và thời gian. Tạp chí đựng trong hộp từng nửa năm cho đến 5 năm sắp trên kệ theo thứ tự môn, loại, chữ cái tên tạp chí và thời gian của từng tạp chí.

§  Tìm luận văn:

-  Luận văn được sắp theo khoa, ngành học và theo thứ tự chữ cái tên tác giả. Bạn đọc tra cứu qua danh mục để biết tên tác giả, ngành học và khoa của một đề tài luận văn cần tìm. Sau đó bạn đọc có thể tìm luận văn trên kệ .

§  Tìm đĩa CD và tài liệu điện tử:

- Sau khi đã biết đề tài của đĩa CD cần đọc, Sinh viên đăng ký yêu cầu tại quầy lưu hành để được phục vụ đĩa theo yêu cầu.

- Bạn đọc có thể đọc tài liệu điện tử tại mạng nội bộ của thư viện theo địa chỉ: ftp://ebook

2.4 Mượn tài liệu xem tại chỗ

- Sinh viên được tiếp cận và sử dụng tài liệu trong tất cả các phòng đọc dành cho sinh viên.

- Riêng đối với tài liệu trong phòng của Giảng viên và học viên cao học, Sinh viên được mượn đọc tại chỗ qua đăng ký mượn tại quầy lưu hành.

§  Mượn đĩa CD:

-   Sinh viên phải ghi phiếu yêu cầu sử dụng máy tính, trong đó ghi rõ sử dụng đĩa CD và chỉ được đọc trong nửa giờ. Đĩa CD chủ yếu là đọc tại chỗ. Các đĩa CD có 2 bản sinh viên được mượn về nhà. Trong trường hợp cần thêm thời gian để đọc điã CD với mục đích cho học tập hay làm bài tiểu luận, SV có thể yêu cầu thủ thư gia hạn thời gian sử dụng CD.

2.5 Mượn mang về nhà

- Sinh viên được mượn sách về nhà. (Riêng các sách tra cứu và sách quý hiếm chỉ được đọc tại chỗ).

- Muốn mượn sách, bạn đọc trình thẻ sinh viên, thủ thư nhập dữ liệu vào máy và trả thẻ lại.

- Sinh viên được mượn tối đa là 3 cuốn/1 lần mượn. Thời hạn mượn là 20 ngày.

- Sinh viên mượn quá thời gian sẽ bị phạt theo quy định của nhà trường.

2.6 Dịch vụ tham khảo

- Nếu sinh viên cần thông tin về một số vấn đề để viết tiểu luận, luận văn hay đề tài nghiên cứu khoa học, thủ thư tham khảo hay chuyên viên của thư viện sẽ giúp sinh viên tìm và lập một danh mục các sách, báo, tạp chí, luận văn, thông tin điện tử liên quan đến đề tài nghiên cứu.

2.7 Hướng dẫn độc giả truy cập mạng internet

-  Sinh viên được sử dụng Internet miễn phí phục vụ cho mục đích học tập. Thời gian sử dụng là 1g00. Trong trường hợp bạn đọc cần thêm thời gian truy cập thông tin phục vụ cho làm bài tiểu luận, luận văn, đề tài nghiên cứu khoa học, bạn đọc có thể gia hạn thời gian sử dụng thêm 1g00.

-  Sinh viên có thể yêu cầu thủ thư hay cán bộ công nghệ thông tin của thư viện hướng dẫn tìm tài liệu điện tử cần thiết cho học tập và nghiên cứu khoa học.
© Bản quyền thuộc Thư viện Đại Học Mở TP. HCM